علم الکلام المعاصر
37 بازدید
ناشر: ‌مرکز جهانی علوم اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
نویسنده در این کتاب ضمن اشاره به تاریخ فرهنگ دینی و بازخوانی اندیشه های کلامی علامه طباطبایی شهید صدر و سید محمد حسین فضل الله این مباحث را به زبان عربی مطرح می سازد :نزاع عقلی فلسفی در علم کلام رابطه عرفان و کلام معرفت شناسی و منطق استقرار رابطه علم و دین قرایت نصوص کلامی و مباحث کلام جدید .