طرح تقریب و مشکلات آگاهی دینی (قرائتی در منطق تقریب و گونه های فرهنگ دینی
52 بازدید
محل نشر: اندیشه تقریب » بهار 1384 - شماره 2 » (36 صفحه - از 39 تا 74)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
توجه به عناصر درونی طرح تقریب هدف اساسی این مقاله است و در آن تعدیل‏هایی که لازم است برای کارآمد سازی طرح تقریب مد نظر قرار گیرد، بررسی می‏شود . مشکلات ناشی از مفهوم تقریب و ایرادهای آن ، مسئله اختلافات مذهبی و ساز و کارهای موجود، از جمله مسائلی است که مورد توجه قرار گرفته و فرا افکنی مشکلات و مرتبط ساختن آنها به کسانی غیر از مسلمانان در برخی موارد، از جمله راه کارهای ناکارآمد و غلط معرفی می‏شود . توجه به نیازهای معرفتی و اجتماعی و مسائل سیاسی ، انحراف از هدف اصلی تقریب و تلاش هر یک از طرفداران آن برای حق جلوه دادن خود ، مشکلات برخاسته از وابستگی مذهبی و دینی اقلیت‏ها در کشورهای مسلمان در ادامه و مطرح شده است. نگارنده سپس با بررسی موانع تقریب و توجه دادن به سخنان بزرگان دینی در این خصوص ، موانع و مشکلات دیگری را که مانع تحقق تقریب است مطرح می‏کند. هم چنین لزوم توجه به حج و جمعیت عظیمی از مسلمانان که در ایام حج راهی صحرای عرفات و سرزمین مکه می‏گردند و امکان استفاده بهینه از این شرایط در جهت تحقق اهداف تقریب، از مسائل مهمی است که در این مقاله مطرح و بررسی شده است .