سنت، نقش و جایگاه آن در اندیشه اسلامی (نقد و بررسی کتاب تدوین السنة)
45 بازدید
محل نشر: علوم حدیث » تابستان 1383 - شماره 32 » (24 صفحه - از 166 تا 189)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
درآمد به نظر می‏رسد چشمگیر شدن امروزه تدوین سنّت به دلیل شیوه‏های نقد تاریخی معاصر بوده است. همین‏طور به نظر می‏رسد که پیشرفت قرن معاصر نسبت به قرن اوّل هجری به واسطه پاسخ‏های جامع و مُجاب کننده‏ای است که ابهام‏ها و اختلاف نظرهایِ ناشی از یک قرن سنّتِ شفاهی را از بین می‏برد. همچنین، چشم‏پوشی و منحرف کردن افکار عمومی از حقایق سنّتْ امروزه، خود اساسِ قابل اعتنایی در بازبینی و بازخوانی کلّی سنّت نبوی شده است. و در این رابطه حصار ایجاد شده بر گرداگرد سنّت منقول و نیز موانع روانی و ساختگیِ پیرامون آن به طور کامل از بین می‏رود. به طور کلّی این روش، یعنی نقد محتوایی با این توجیه که حدیثْ دوران تاریک و ناشناخته‏ای مربوط به قرن اوّل هجری دارد، مطرح می‏شود، و این روش تا حدّ زیادی در ظهور گرایش‏های تُند انحرافی و ساختارگرایانه در جهانِ عَرَب و اسلام سهیم بوده است که ضعف و سستی حدیث را در.....